Abellanedako batzar etxea

Abellaneda, Enkarterriko alkargunea

Abellanedako Batzar Etxean batzartzen ziran Enkarterriko kontzeju eta haranetako ordezkariak, eskualdeko arazoez eztabaidatzeko. Enkarterri beti izan da Bizkaiko Jaurerriaren zati bat, baina berezitasunakaz. XIII. mendean eratu zan Jaurerria eta Enkarterri eta Durangaldea geroago batu jakozan ordura arte Jaurerritzat joten zanari, hau da, Bizkai Gune eritxanari (Orozko XVIII. mendean sartu zan Jaurerrian). Bitartean, Enkarterrik zelanbaiteko independentzia politikoa izan eban Jaurerriagazko, eta horren erakusgarri dira Abellanedan egiten ziran Batzar Nagusiak. Artean izan ziran gatazkak gora behera, Batzarrok egiten jarraitu eben 1801. urtera arte.

Ertaroan batzarrok iskanbilatsuak izaten ziran, jente asko batzen eben-eta. Aro Modernoan, barriz, beste sistema bat hartu zan eta batzarretara Enkarterriko kontzeju bakotxeko eskudun ordezkari bat baino ez zan joaten.

Gernikako Batzar Nagusietara joateko, enkarterritarrek eskudun ordezkari bat edo bi hautatzen ebezan, eta horreexek izaten ziran eskualdearen ordezkariak Gernikako batzarrotan.

Enkarterriren burujabetasunak mendeetan zehar sortu zituan tira-birak erakunde bien artean (Gernikako Batzar Nagusien eta Abellanedako Batzar Nagusien artean). Gitxika-gitxika, baina batez be XVII. mendetik aurrera, ahaleginak egin ziran Enkarterri Bizkaiaren barruan guztiz sartzeko; hori dala-eta, Enkarterriko kontzejuen arteko ezadostasunak eta hausturak izan ziran.

Horren adibide da XVII. mendearen erdialdean gertatutako bereizketea: Errepublika Batuak alde batetik (Bizkaiagaz bat eginda, bakotxa bere botoagaz, baina Enkarterriaren izaera politikoa mantenduta), hau da, Gordexola, Gueñes, Zalla, Galdames eta Somorrostroko Hiru Kontzejuak; eta beste aldetik Errepublika Ez Batuak (Karrantza, Sopuerta, Somorrostroko Lau Kontzejuak, Turtzios eta Artzentales). Gerorago guztiak batu ziran barriro Enkarterrian, aurreko egoerara buletatuz, baina bereizketa hori barriro be gertatu zan urte batzuk berandugo, alde bateko eta besteko herriak ezbardinak izan baziran be.

Azkenik, 1801. urtean Enkarterriko kontzeju guztiak Bizkaiko Jaurerrian sartuta geratu ziran ondorio guztietarako eta Abellanedako Batzar Nagusiak ez ziran gehiagotan egin.

HELBIDEA

Abellaneda auzoa, z.g. (Sopuerta-Bizkaia ) 48869


ORDUTEGIAK

NEGUAN

(Irailaren16tik uztailaren 14ra)

Martitzenetik zapatura 10:00-14:00 eta 16:00-18:0

Domeka eta jaiegunetan 10:00-14:00

Astelehenetan Itxita. Abenduaren 25ean eta Urtarrilaren 1ean eta 6an itxita

UDAN

(Uztailaren 15etik irailaren 15era)

Martitzenetik zapatura 10:00-14:00 eta 17:00-19:00

Domeka eta jaiegunetan 10:00-14:00

Astelehenetan Itxita


BATZAR ETXEA

BATZAR ETXEA

Enkarterriko udalbatza eta ibarretako ordezkariak bertan biltzen ziren eskualdeko gai orokorrei buruz eztabaidatzeko.

Gehiago jakin

INGURU MONUMENTALA

INGURU MONUMENTALA

Urteen poderioz, beste eraikin batzuk jaso ebezan Batzarretxearen inguruan.

Gehiago jakin

ABELLANEDA XX. MENDEAN

Bizkaiko Foru Aldundiak 1901.ean erabagi eban bereoneratze-lanak egitea Batzarretxean.

Gehiago jakin

ABELLANEDA XX. MENDEAN

BISITALDI BIRTUALA

Egin Abellanedako Batzar Etxearen bisita birtuala eta ezagutu bere edertasuna eta historia modu arin, erraz eta original batean.

Gehiago jakin

BISITALDI BIRTUALA