Batzar Iraunkorra

XII. agintaldia

Batzar Nagusietako Lehendakariak, enparauko mahaikideek eta horretarako izendatutako batzarkideek osatzen dabe Araudi eta Jaurbiderako Batzordea, eta Batzar Iraunkor lez eratuko da batzarraldi bitartean eta agintaldia amaitzen danean. Batzarraldi bitartean arazoez erabagitea luzatu ezinezkoa danean, Batzar Iraunkorrari jagokoz bestela Osoko Batzarraren ardurapekoak litzatekezan egiteko eta erabagiak. Batzar Iraunkorrak bideraketa-arazoez baino ezin leike erabagi agintaldi-bitartean. Batzar Iraunkorrak aztertutako arazo eta hartutako erabagien barri emongo dau hurrengo lehenengo Osoko Batzarrean.