KONTRATU PUBLIKOAK

Aurreko kontratuak

2018ko martxoaren 1era arteko kontratuen zerrenda.

Espediente zk. Kontratu Mota Kontratuaren Helburua
2017/1 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusiei komunikazino arloko soroslaritza iraunkorreko zerbitzua emotea
2016/10 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien eraikinaren (administrazino egoitza) eta garajeraren zaintza eta segurtasun zerbitzua emotea
2016/2 Zerbitzu kontratua Osoko Batzarren transkribapena, batzar-egunkariak eta itzulpena (euskeratzea eta gazteleratzea) eta Bizkaiko Batzar Nagusien argitalpen ofizialen eta beste testu parlamentario batzuen itzulpena
2016/1 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien etxeak (Bilboko administrazino-egoitza, Gernikako Batzarretxea, Abellanedako Batzarretxea —Enkarterrietako Mu-seoa horren barruan dala— eta Gerediagako Batza-rretxea garbitzeko eta iraunerazoteko zerbitzua
2015/4 Obra kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko eraikinaren (administrazino egoitza) fatxadak eta patioa konpontzeko egin beharreko lanak egitea
2015/3 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusietako batzarretan egindako euskerazko eta gaztelaniazko berbaldien trankripzino zereginetarako zerbitzuaren kontratua
2015/2 Zerbitzu kontratua Contrato de servicios relativo a los trabajos de transcripción y estudio de las Actas Históricas de las Juntas Generales de Bizkaia
2015/1 Zerbitzu kontratua Abellanedako Batzarretxeko Museo de las Encartaciones / Enkarterrietako Museoaren antolaketa-, arreta-, jarduera- eta ustiaketa-lanak, baita museoa-ren ondarea iraunerazo, konpondu eta zabaltzeko zereginak
2014/6 Obra kontratua Abellanedako Batzarretxe multzoko eraikinak konpontzeko egin beharreko lanak egitea
2014/3 Obra kontratua Diseño y producción de contenidos de un video relativo a la historia, presente y futuro de las Juntas Generales de Bizkaia
2014/2 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien etxeak (Bilboko administrazino-egoitza, Gernikako Batzarretxea, Abellanedako Batzarretxea —Enkarterrietako Museoa horren barruan dala— eta Gerediagako Batzarretxea garbitzeko eta iraunerazoteko zerbitzua
2013/10 Zerbitzu kontratua Gernikako Batzarretxean ikusgai dagoan Gustavo de Maezturen “Lírica y Religión” koadrua zaharbarritu eta erakusgai jarteko tratamentua
2012/3 Hornidura kontratua Bizkaiko batzar nagusien etxeetako (bilboko administrazino-egoitza, ger-nikako batzarretxea, abellanedako batzarretxea —enkarterrietako mu-seoa horren barrruan dala— eta gere-diagako batzarretxea) energia hor-nikuntza eta zerbitzua eta instalazino termiko eta elektrikoen osotasunez-ko mantenimendua, erabateko ber-meagaz, eskaintzeko kontratatua
2011/3 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusietako, Bilboko eraikinaren (administrazio egoitza), Gernikako batzarretxearen, Abellanedako batzarretxearen, Enkarterrietako museoa barruan dala eta Gerediagako batzarretxearen garbiketa eta iraunerazpen zerbitzua
2011/1 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien antxinako batzar-agiriak transkribatu eta aztertzeko lanak egitea
2010/1 Obra kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko Hurtado de Amezaga kalearen 6.eko eraikineko hotz zentrala aldatzeko lanak
2008/10 Obra kontratua Gernikako Batzarretxeko leiarra erabarritzeko lanak
2008/9 Zerbitzu kontratua Abellanedako Ba­tzarretxean dagoan En­karterrietako Museoa/Museo de las Encartaciones deritxanaren antolaketa, arreta eta erakusketa-zerbitzuak, baita Museoaren ondarea zaindu, konpondu eta areagotzeko zereginak be
2008/8 Obra kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko eraikinean solairuateko bat eta eskailera bat eregiteko lanak
2008/7 Zerbitzu kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien Antxinako Batzar-Agirien argitalpenaren maketazino, inprima­keta eta azaleztatze-lanak
2008/4 Obra kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien Bilboko egoitzaren fatxadea argiztatzea
2008/3 Hornidura kontratua Bizkaiko Batzar Nagusien erabile­rarako ibilgailu ofiziala erostea