KONTRATU PUBLIKOAK

2016/1 - Bizkaiko Batzar Nagusien etxeak (Bilboko administrazino-egoitza, Gernikako Batzarretxea, Abellanedako Batzarretxea —Enkarterrietako Mu-seoa horren barruan dala— eta Gerediagako Batza-rretxea garbitzeko eta iraunerazoteko zerbitzua

Kontratuaren Helburua

Bizkaiko Batzar Nagusien etxeak (Bilboko administrazino-egoitza, Gernikako Batzarretxea, Abellanedako Batzarretxea —Enkarterrietako Mu-seoa horren barruan dala— eta Gerediagako Batza-rretxea garbitzeko eta iraunerazoteko zerbitzua

Kontratu Mota
Zerbitzu kontratua
Prozedurea
Edegia
Zenbatekoa
436.000,00 €
Dokumentazinoa aurkezteko data eta ordua

Harremanetarako

Helbidea
K/Hurtado de Amezaga zb. 6, 3. solairua. 48008 Bilbo.
Telefonoa eta Faxa
Emaila
contratos.juntas.generales@bizkaia.eus

Argitaratutako iragarkiak

 • Data eta ordua:

  Webguneko argitaratze-data:

 • Ebazpena: Bizkaiko Batzar Nagusien etxeak (Bilboko administra¬zino-egoitza, Gernikako batza¬rre-txea, Abellanedako batza¬rretxea —Enkar-terrietako Mu¬seoa horren barruan dala— eta Gerediagako batza¬rretxea) garbitzeko eta iraunera¬zoteko zerbitzua¬ren kontratua adjudikatzeko Batzar Nagusietako Mahaiak uztailaren 19an hartutako erabagia.

  Behin betiko adjudikatarioak:

  Behin betiko adjudikatarioen eta zenbatekoen zerrendea

  Adjudikatarioa Zenbatekoa
  EULEN, S.A 347.617,22 €

  Webguneko argitaratze-data:

  Kontratua formalizatzeko epea: Kontratua ezin izango da egin, harik eta 15 lanegun igaro arte adjudikazinoaren jakinarazpena bialdu danetik.

 • Behin betiko adjudikatarioak:

  Behin betiko adjudikatarioen eta zenbatekoen zerrendea

  Adjudikatarioa Zenbatekoa Data
  EULEN, S.A. 347.617,22 €

  Webguneko argitaratze-data:

Lotutako dokumentazinoa