Parlamentu-kudeaketea eta erregistroa

Parlamentu-kudeaketea eta erregistroa

Epigrafea Oinarrizko informazinoa Informazino gehigarria

Arduraduna

Tratamentuaren arduradunaren identidadea

Bizkaiko Batzar Nagusietako letradu nagusia.

DBO.BBNN@bizkaia.eus

Helburua

Tratamentuaren helburuen deskribapena

  • Bizkaiko Batzar Nagusietan sartzen diran idazki eta ekimen guztiak batzea, gero aztertu eta erabagiteko, administrazino-kudeaketa ala parlamentu-kudeaketa dan
  • Ez da espurgauko
  • Ez dago erabagi automatizaturik, ez profil, ez logika aplikaturik

Legitimazinoa

Tratamentuaren oinarri juridikoa

Bizkaiko Batzar Nagusien Araudia

Hartzaileak

Lagapenak aurreikustea edo ezs

  • Ekimenari arreta egiten parte hartu beharreko beste instituzino publiko batzuk
  • Bizkaiko Batzar Nagusien webgunean argitaratzea

Hirugarren herrialdetara transferentziak egitea aurreikustea edo ez

Ez da datuen nazinoarteko transferentziarik egingo