Herritarrakazko komunikazinoa

Herritarrakazko komunikazinoa

Epigrafea Oinarrizko informazinoa Informazino gehigarria

Arduraduna

Tratamentuaren arduradunaren identidadea

Bizkaiko Batzar Nagusietako letradu nagusia.

DBO.BBNN@bizkaia.eus

Helburua

Tratamentuaren helburuen deskribapena

  • Tratamendu honek webgunearen bitartez gaitutako kontaktuaren atalari egiten dio erreferentzia; bai eta kontsulten, kexen, iradokizunen edo erreklamazioen kudeaketari eta osteko tratamenduari ere
  • Ez da espurgauko
  • Ez dago erabagi automatizaturik, ez profil, ez logika aplikaturik

Legitimazinoa

Baimena

Helburu zehatz baterako edo batzuetarako datu personalak tratetako baimena

Hartzaileak

Lagapenak aurreikustea edo ez

Eskaera, iradokizun, kexu eta erreklamazinoak izaera publikokoak diranez, pertsonen izen-abizenak eta dana dalako izaera pertsonaleko datuok:

  1. Aitatu egingo dira Batzar Nagusien saioetan eta, beraz, agertu egingo dira saioei jagokezan batzar-agiri eta batzar-egunkarietan

  2. Bizkaiko Batzar Nagusien web-gunean agertuko dira

Dana dala, interesatuak eskatu egin leike nortasun-datuen edo egindako eskera, iradokizun, kexu edo erreklamazinoaren zabalkunderik ez egitea. Holako kasuetan, Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-Emonetarako Batzordeko kideak eta horri atxikitutako zerbitzu teknikoek, baita gaiaren arabera aginpidea izan daien administrazinoetakoek be, baino ez dabez datuok erabiliko, Batzordearen saioak isipekoak izango baitira, hori holan izatea erabagiten bada.

Hirugarren herrialdetara transferentziak egitea aurreikustea edo ez

Ez da datuen nazinoarteko transferentziarik egingo