Barneko administrazino-kudeaketea

Barneko administrazino-kudeaketea

Epigrafea Oinarrizko informazinoa Informazino gehigarria

Arduraduna

Tratamentuaren arduradunaren identidadea

Bizkaiko Batzar Nagusien Aholkularitza Ekonomikoaren arduraduna

DBO.BBNN@bizkaia.eus

Helburua

Tratamentuaren helburuen deskribapena

 • Bizkaiko Batzar Nagusien administrazino-kudeaketea, aurrekontuen kontabilidadeari eta kontratazinoari jagokenez
  • Kontabilidadea: Hornitzaileei fakturak ordaintzea
  • Kontratuak: Lizitazinoen kudeaketea, adjudikazinoak
 • Ez da espurgauko
 • Ez dago erabagi automatizaturik, ez profil, ez logika aplikaturik

Legitimazinoa

Tratamentuaren oinarri juridikoa

 • Kontabilidadea: Hornitzaileei fakturak ordaintzea. Tratamentua beharrezkoa da interesduna parte dan kontratu bat betearazoteko

 • Kontratuak: 9/2017 Legea, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa

Hartzaileak

 • Lagapenak aurreikustea edo ez
 • Ez da lagapenik egingo
 • Hirugarren herrialdetara transferentziak egitea aurreikustea edo ez
 • Ez da datuen nazinoarteko transferentziarik egingo

Jatorria

Interesdunaren/Eragindakoaren egokiak ez diran datuak

 • Enpresa lizitatzaileek zerbitzua egingo daben enplegatuen CVak aurkeztu ahal ditue lehiaketa publikoko eskaintzetan
 • Tratatu leitekezan datuen kategoriak: izena, abizenak, NAN, helbidea, kontratu-mota, kontu-zenbakia, kontratazino-data, sinadura, titulazinoa eta lan-esperientzia