Batzordeak

Iraskunde, Gobernamentu On eta Gardentasunerako Batzordea (XI Agintaldia)

Aginpideak:

  • Administrazinoa, zerbitzuak eta funtzino publikoa.
  • Administrazinoaren modernizazinoa.
  • Ahaldun Nagusia.
  • Ahaldun Nagusiaren Kabinetea.
  • Erakunde garapena.
  • Gobernamentu ona eta gardentasuna.
  • Larrialdien kudeaketea.
  • Lurraldearen administrazino antolaketea.
  • Udal hartu-emonak.