“BIZKAIBIZI” BIZIKLETAK ALOKATZEKO SISTEMA PUBLIKOA “BAGILAREN LEHENENGO HAMABOSTALDIAN” JARRIKO DA MARTXAN

  • Miguel Ángel Gómez Viar Garraio eta Mugikortasun Jasangarrirako foru diputatuak Bizkaiko Batzar Nagusietan jakinarazo dauenez, urtarrilaren 17an sinatu zan kontratua enpresa esleipendunagaz, eta enpresa horrek “21 asteko” epea dauka zerbitzua martxan jarteko.
     
  • Aldundiak tarifa finkoa eta erabilera denporaren araberako kanona jasoko dituan tarifikazino eredu “mistoaren” alde egin dau.


(Bilbon, 2023ko martiaren 27an). Bizkaiko Bizikleta Publikoko “BizkaiBizi” Zerbitzua, “bagilaren lehenengo hamabostalditik aurrera” hasiko da martxan, Bizkaiko Batzar Nagusietan gaur egin dauen agerraldian Miguel Ángel Gómez Viar Garraio eta Mugikortasun Jasangarrirako foru diputatuak iragarri dauenez. EH Bilduk eskatuta, Aldundiko arduradunak azaldu dau “urtarrilaren 17an” sinatu zala kontratua esleipena jaso eban enpresagaz, eta horrek ABEEak zerbitzua Bilboko metropoliko 9 udalerritan ezarteko aurreikusitako “21 asteko” epea aktibau ebala. 

Gómez Viarrek legealdiko Garraio eta Mugikortasun Jasangarrirako azkenengo batzordean baieztu dauenez, Aldundiak abenduaren 20an esleitu eutsan TIER MOBILITY - SAGALÉS ABEEari alokairu sistemea ezarteko, mantentze-lanak egiteko eta kudeatzeko lehiaketea. Lehiaketea “6,9 milioi eurokoa” eta lau urteko epekoa da. Proiektua sinatu daben herrietan (Barakaldo, Berango, Bilbo, Erandio, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi eta Sestao) 650 bizikleta egongo dira 101 ainguraketa fisiko baino gehiagotan eta 15 birtualetan. Lankidetza Hitzarmenean adostu zan lez, Aldundiak proiektuaren % 30a hartuko dau bere gain, eta parte hartzen daben 9 udalek gainerako % 70a.

Diputatua Bizkaiko Batzar Nagusietara etorri da, EH Bilduk eskatuta, eta zerbitzua udabarri honetan martxan jarriko ete dan, eta Aldi Baterako Enpresa Alkarte bi aurkeztu ziran lehiaketan erreklamazinoren bat egon ete zan baiezteko eskatu deutso. Egindako bideragarritasun azterketen eta sistemaren tarifen inguruko erabagirik hartu ete dan be jakin gura izan dau Koalizino abertzaleak.

Diputatuak baieztu dauenez, sistemea martxan jartea, bere sailak proiektuaren bideragarritasuna aztertzeko eta, beste gai batzuen artean, bizikletak alokatzeko metropoli-sistema batek Bizkaian izango eban eskaria ezagutzeko eskatu ebazan hiru txostenek bermatzen dabe. Erabilera estimazinoei buruzko daturik emon barik, Gómez Viarrek esan dau erabilerearen hazkundea "progresiboa" izango dala, daborduko ezarrita dagozan beste sistema batzuakaz gertatzen dan lez. Diputatuak baieztu egin dau, baita be, lehiaketa publikoa esleitu ostean “gaur arte ez dala erreklamazinorik” aurkeztu.

Erabiltzaileentzako zerbitzuak izango dauen kostuari jagokonez, adierazo dauenez gai hori "udalakaz lantzen ari da", eta eredu desbardinei buruzko informazinoa batzen ari da, Bizkaian ezarriko dan moduko "herri arteko esperientzia gitxi" dagozala ohartarazo eta gero. Horri jagokonez, Gómez Viarrek esan dau “tarifen aniztasun handia dagoala”, baina BizkaiBizirenera gehien egokitu daiteken eredua Bartzelonako metropoli-eremukoa dala. Orain dala gitxi ezarri da, eta, beraz, ezin da ondoriorik atera. Halanda be, jasotako datuen arabera, Bizkairako sistema “egokiena” “mistoa” izango litzateke, tarifa “finkoagaz” eta denporaren araberako eguneroko erabilerari buruzko kanonagaz.

Argibideen ostean, EH Bildu kezkatuta agertu da, sistema ezarri eta 100 egunera Bizkaiko herritarrek “oraindino ez dakielako zein prezio izango dauen”, eta ez dalako “jasoko dan diruaren aurreikuspenik egin”. “Hasierako helburua ez da errentagarritasuna” erantzun dau Gómez Viarrek, “ahalik eta gitxien kostauko jakun zerbitzu ona eskaintzea baino”, ohiko mobikortasunean bizikletaren erabilerea sustauz. Eta ordaintzeko moduari jagokonez, Saila Barik txartela gaitzea aztertzen ari da Garraio Partzuergoagaz.


BIZKAIBUSA AIARALDETIK GALDAKAOKO OSPITALERA 

Beste alde batetik, EH Bilduk Aiarako eskualdea eta Galdakaoko Ospitalea lotzen dituan Bizkaibuseko zerbitzuaren ganean galdetu deutso diputatuari, 3461 lineak (Urduña edo Orozko bere ibilbide biakaz), ospitalera heltzeko "denpora asko" inbertidutera behartzen dauen bidaia "luzea eta aspergarria" eskaintzen dauelako, eta horrek garraio publikoaren erabilerarako trabak jarten ditualako. Horregaitik, Zigor Isuskiza batzordekideak, zerbitzua hobetzea balorau ete dan galdetu deutso. Ordubeteko maiztasunagaz, Urduñatik ordubete eta 45 minutu behar dira ospitalera heltzeko, eta Orozkotik, ordubete eta erdi.

Emon dituan datuak kontuan izanda, Gómez Viarrek adierazo dau “ez dala arrazoizkoa” linea horretan tarteko geltokirik bako ibilbideak martxan jartea, ezta zuzeneko linea bat ezartea be, hain eskari txikiak eragingo leuken “kostu handia” dala eta. Gaur egun, batez beste “30” bidaiarik erabilten dabe egunean linea hori Aiaratik ospitalera heltzeko, hau da, bidaia guztien % 2. Eskualde horretarako linea esklusibo bat martxan jarteak urtean “1.325.000 euroko” inbertsinoa eragingo leuke, eta gaur egungo bidaia bakotxak “120 euroko” kostua izango leuke. Kopuru hori hirukoiztu egingo balitz –100 bidaiara heldu arte–, horreetako bakotxaren kostua 40 eurokoa izango litzateke.