GKE BATEN TXOSTENAK ONDORIOZTATU DAUENEZ, 2030 AGENDEA “EZ DA ALDUNDIAREN POLITIKEN BENETAKO ERREFERENTZIA”

  • Paz con Dignidad Alkarteak “10 ekimen estrategiko Bizkaian. Begirada kritikoa 2030 Agendatik” txostena aurkeztu dau Bizkaiko Batzar Nagusietan.

 

(Bilbon, 2022ko urtarrilaren 13an). Paz con Dignidad alkarteak 2022ko irailean argitaratu zan “10 ekimen estrategiko Bizkaian. Begirada kritikoa 2030 Agendatik” txostena aurkeztu du gaur Bizkaiko Batzar Nagusietako Eskaeretarako eta Herritarrakazko Hartu-Emonetarako Batzordean. Ondorio nagusi lez, eta Aldundia murgilduta dagoan proiektu nagusiak aztertu ostean, ondorioztatzen da 2030 Agendea “ez dala Foru Gobernuaren politiken benetako tresna”.

Txostenaren egileek, Gorka Martija Rodrigok eta Gonzalo Fernández Ortiz de Zaratek, Batzar Nagusietako taldeei azaldu deutseenez, euren azterlana, Aldundiaren 10 proiektu “estrategiko” “modu kritikoan” aztertzean oinarritu da, 2030eko Agendak definiduten dituan printzipio eta konpromisoetatik abiauta, Garapen Jasangarrirako Helburuakaz zelan lerrokatuta dagozan ikusteko. Hain zuzen be, ikuspegi horretatik, proiektu honeek aztertu dira: Ezkerraldea-Meatzaldeko Parke Teknologikoa, hidrogenoaren euskal korridorea-HUBa, Estadu espainiarraren-frantziarraren interkonexino elektrikoa Mungialdetik, itsasadarraren azpiko tunela, ekintzailetzarako nazinoarteko BAT zentroa, nazinoarteko ekitaldi handiak erakarteko politikea, enpresak nazinoartekotzeko politikea, GJHakaz lerrokatutako fiskalidadea, zaintzailearen Estatutua eta EtxeIKT programea eta Bizkaia Gara esperientzia soziala.

Proiektuak aztertu ostean, guztiak Bizkaiko Foru Aldundiak osorik bultzatutakoak izan ez diran arren, egileek 8 ondorio orokor atera ditue, Aldundiaren politikea 2030 Agendak definiduten dituan konpromisoakaz eta printzipioakaz bat datorren ala ez zehazteko.

Holan, egileen eretxiz, azterlanean egiaztetan da hazkunde ekonomikoa dala “erabateko lehentasun nagusia”, beste edozein kontsiderazinoren ganetik. Inbertsinoa eta enpleoa bermatzeko orduan kontuan hartzen dan bektore bakarra enpresen irabaziak izatea “esplizitua” da ekimen gehienetan, eta arlo horretan “enpresa handiak nagusi dira” adierazo dau Fernándezek. Hazkunde ekonomiko horren ardatza “barrikuntzaren ekosistemea” sortzea da, batez be ekitaldien garapenean eta barrikuntzarako zentro barrien eraikuntzan oinarrituta. Aldundiaren barrikuntzaren ikuspegia korporazino handien I+G+Bren baterako finantzaketa publikoan oinarrituta dago.

Fernándezek azpimarratu dauenez, politika hori aliantza publiko-pribadu horrek “arriskuen sozializazinoa eta irabazien pribatizazinoa” dakarrela erakusten dauen beste ondorio bategaz lotuta dago. Eskema horretan, enpresei “ez jake ezelango konpromiso ekologikorik edo sozialik eskatzen”. Txostenaren egileentzat, inbertsino funtsetarako, korporazino handietarako eta start-up-etarako “benetako alfonbra gorria” da, eta zalantzan jarri dabe proiektu batzuen bideragarritasuna, “burbuila” bihurtu daiteken hidrogenoaren euskal korridorearena adibidez.

Azterlanean zerga ereduari buruzko kapitulu bat be badago. Prestetan ari dan zerga-birdefinizinoa Mazzucattoren ereduari lotuta dago, eta “erregresiboa eta ustez kosmopolita” da. Bere “bereizgarria” enpresen eta kapitalen “aldekoa” izatea da. GJHak betetearen alde arautu beharrean, korporazinoei biztugarriak eskaintzen jakez, helburu horreek bete ezkero Soziedadeen ganeko Zergan zerga-murrizketak ezarriz. Emaitzak, “ziurtasun osoz”, lobby eta GEK planak egiteko gaitasun handiena daukien multinazionalei egingo leuskie mesede.

Modu berean, jasangarritasuna ez da lehentasunezko helburua aztertutako 10 ekimenetako bakarrean be. Izan be, batzuek “irabazi korporatiboa lortzearen azpian jarten dabe dimentsino ekologikoa”. Itsasadarraren azpiko tunela, “mobikortasun jasangarriaren kontra doan” proiektuaren adibidea da. Gauza bera gertatzen da bardintasunaren aldagaiagaz, Aldundiaren lehentasunetatik “kanpo” dago.

Azkenik, aztertutako ekimenek ez deutsee garrantzi bera emoten helburu guztiei, pisu handiagoa emoten deutseelako hazkunde ekonomikoari eta barrikuntza teknologikoari, eta gitxiago izaera sozialari, ekologikoari eta desbardintasunak murrizteari. Egileek dinoenez, “integralak” ez izateaz gain, Aldundiaren politikak ez dira “ez dimentsino anitzekoak ez unibersalak”.

Batzar Nagusietako taldeek, egindako beharra eta egileen berbetan iturri ofizialetatik hornidu dan 94 orrialdeko txostena aurkeztu izana eskertu dabe. Oposizinoko taldeek, proiektu batzuen ganeko informazino zehatzagoa lortzeko orduan, Martijaren berbetan aurkitutako “opakutasunari” buruz galdetu dabe. EH Bilduk eta Elkarrekin Bizkaiak “proposamen zehatzak” egiteko eskatu deutsee egileei. Martijak, hausnarketa horreek maiatzeko hauteskundeei begira “eztabaida sozialera” eroan behar dirala adierazo dau, “egon dan eztabaida bakarra instituzionala izan dalako”.